PRISLISTE

Annonse i Sunnmørsposten frå ca. 2000 kr.
Annonse i Vestlandsnytt / Vikebladet frå ca. 1500 kr.
Stell og nedlegging i kiste, 2 pers. 2200 kr.
Syning 650 kr.
Assistanse under seremoni 1850 kr.
Tilkøyring/leige av utstyr/klargjering og rydding av seremonilokale 2125 kr.
Båretransport, eigenandel 2399 kr.
Båretransport, langkjøring, pr. km. 18 kr.
Mannskap pr. time ved langkjøring, 2 pers. 1700 kr.
Trekors/Gravmarkør m/navneplate 725 kr.
Kiste, kvit m/silkesvøp 11225 kr.
Kiste, kvit m/silkesvøp ekstra lang 12125 kr.
Kiste, kvit m/silkesvøp ekstra brei 12125 kr.
Kiste, kvit m/silkesvøp ekstra lang+brei 12450 kr.
Kiste, Azur blå m/silkesvøp 16340 kr.
Kiste, svart m/silkesvøp 16340 kr.
Kiste, Solid Brun m/silkesvøp
Kiste, Solid Kvit m/silkesvøp
Kiste, kvit lilje m/silkesvøp
Kiste, Natur (furu) m/silkesvøp 10635 kr.

Barnekiste, kvit m/silkesvøp 40 cm. 2950 kr.
Barnekiste, kvit m/silkesvøp 65 cm. 3950  kr. 
Barnekiste, kvit m/silkesvøp 75 cm. 4175 kr.
Barnekiste, kvit m/silkesvøp 95 cm. 5175 kr.
Barnekiste, kvit m/silkesvøp 130 cm. 7350 kr.
Barnekiste, kvit m/silkesvøp 170 cm. 7975 kr.
Urne, klassisk kvit m/kors
Urne, kvit
Urne, raud
Urne, svart 
Urne, blå
Urne, lys rosa m/ugle (barn)
Urne, lys blå m/ugle (barn)

Katastrofepose 950 kr.
Salmehefter 100 stk. 2475 kr.
Salmehefter 150 stk. 3375 kr.
Salmehefter 200 stk. 4000 kr.
Salmehefter 250 stk. 4375 kr.
Salmehefter 300 stk. 4625 kr.
Avgiftspliktig honorar 2000 kr.
Avgiftsfritt honorar 2200 kr. 
Minnebok/fotobok 400 kr. 
Alle får ei minnebok utan kostnad, men det er mulig å kjøpe fleire for dei som ynskjer det. 

Vi kan ordne med blomster, spør oss for tips og prisar.
Vi kan også avtale med solist. Prisane varierer frå solist til solist, men ligg på ca. 2000 kr. 

Prisdøme, ordinær gravferd.
Kiste, kvit inkl. silkesvøp 11225 kr.
Stell og nedlegging i kiste 2200 kr.
Tilkøyring av kiste/henting/transport gravferdsdagen 2399 kr. 
Kors/Gravmarkør inkl. navneplate 725 kr.
Assistanse under seremoni 1850 kr. 
Leige av utstyr/tillaging/rydding av lokale 2125 kr.
Dødsannonse i lokalavisa 1500 kr.
100 salmehefte 2475 kr.
1 minnebok 0 kr.
Avgiftspliktig honorar 2000 kr.
Avgiftsfritt honorar 2200 kr. 
Totalt: 28 699 kr.
I tillegg kan det tilkome kostnadar for blomster og solist. 
Døme/prisoverslag på rimeligare/dyrare alternativ på forespørsel. Ta gjerne kontakt med oss. 
Alle prisane på denne sida er inkl. mva. 

GRAVFERDSSTØNAD FRÅ NAV:
Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 990 kr til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. 
Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. 
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 990 kr. til dekning av utgifter til gravferden. 
Fristen for å søke er senest 6 mnd. fra dato for dødsfallet. 
Du finn meir informasjon på www.nav.no .