Kister

Toten
Inkl. silkesvøp og utstyr.

11 225 kr. inkl. mva.

Lilje 
inkl. silkesvøp og utstyr
13 880 kr. inkl. mva.
Solid
Inkl. silkesvøp og utstyr

17 290 kr. inkl. mva.

Basis

Enkel kiste i spon med teppe.

6 200 kr. inkl. mva.

Azur

Inkl. silkesvøp og utstyr

16 340 kr. inkl. mva.

Bas, svart

inkl. pute og teppe

16 340 kr. inkl. mva.

Solid, brun

inkl. silkesvøp og utstyr

17 290 kr. inkl. mva.

Furu

Furukiste med silkesvøp og utstyr

10 635 kr. inkl. mva.

Barnekister

Kiste, 40 cm.

Med kledd innside og teppe.

2 950 kr. inkl. mva.

Kiste, 65 cm.

Med kledd innside, pute og teppe

3 950 kr. inkl. mva.

Kiste, 75 cm.

Med kledd innside, pute og teppe

4 175 kr. inkl. mva.

Kiste, 95 cm.

Med kledd innside, teppe og pute

5 175 kr. inkl. mva.

Kiste, 130 cm. 

Med kledd innside, silkesvøp og utstyr

7 350 kr. inkl. mva.

Kiste, 170 cm.

Med kledd innside, silkesvøp og utstyr

7 975 kr. inkl. mva.

Urner

Urne xenon

Nedbrytbar natururne inkl. urnenett

1 150 kr. inkl. mva.


Urne xenon

Nedbrytbar natururne inkl. urnenett

1 150 kr. inkl. mva.

Urne med hjertemotiv

Nedbrytbar natururne inkl. urnenett

2 190 kr. inkl. mva.

Urne med hjertemotiv

Nedbrytbar natururne inkl. urnenett

2 190 kr. inkl. mva.

Urne med kors
Inkl. urnenett

1 820 kr. inkl. mva.

Urne med uglemotiv

Inkl. urnenett

2 580 kr. inkl. mva. 

Urne med uglemotiv

Inkl. urnenett

2 580 kr. inkl. mva.

Prisliste

Annonse i Vestlandsnytt/Vikebladet

Frå ca. 1 200 kr.

-

Dødsannonse i Sunnmørsposte

Frå ca. 1 800 kr.

-

Stell og nedlegging i kiste (2 personar)

2 200 kr. 

-

Syning
650 kr.
-
Gravmarkør med navneplate

725 kr.

-
Tilkøyring av utstyr til seremonirom, pynt/rydd/leige av utstyr

1 950 kr. 

-

Eigenandel, båretransport over 20 km.

2 473 kr. 
-

100 stk. trykte salmehefter med valgfritt design/bilde

2 475 kr.
-

200 stk. trykte sanghefter med valgfritt design/bilde

4 000 kr.
-

Byråets avgiftspliktige honorar

2 000 kr.
-

Ekstra minnebok

400 kr.
Alle får ei minnebok utan kostnad, men det kan bestillast fleire for dei som ønsker det. 
-
For dei som ønsker det kan byrået avtale med solist/musikar som kan synge/spele instrument i gravferda. Prisane varierer litt, men oftast ca. 

 2 000 kr.


Assistanse under seremoni

1 850 kr.

-

Transportpose/katastrofepose

950 kr. 
-

Båretransport ved langkjøring

18 kr. pr. km.
-

150 stk. trykte sanghefter med valgfritt design/bilde

3 375 kr.
-

250 stk. trykte sanghefter med valgfritt design/bilde

4375 kr.
-

Byråets avgiftsfrie honorar

2 200 kr.

-

Blomsterkransar o.l.

Pris etter avtale

Prisdøme, ordinær gravferd

Kiste

Inkludert silkesvøp og utstyr

11 225 kr. 

Stell og nedlegging i kiste


2 200 kr.

Bårebil

Transport i forbindelse med tilkøyring av tom kiste, henting av avdød og transport gravferdsdagen

2 473 kr.

Gravmarkør

Kors/hjerte med navneplate

725 kr.

Tilkøyring av utstyr til seremonilokale/ pynt / rydd / leige av utstyr.

1 950 kr. 

Assistanse under seremoni


1 850 kr.

Dødsannonse i lokalavisa

ca. "standard" størrelse

1 500 kr. 

100 sanghefter

Valgfritt design og bilde

2 475 kr. 

-

1 minnebok
0 kr.
Byråets avgiftspliktige honorar
2 000 kr. 
-
 Byråets avgiftsfrie honorar
2 200 kr. 

Totalt: 28 562 kr.
I tillegg kan det kome kostnadar for blomar og evt. solist. 
Alle får ei minnebok/fotobok utan ekstra kostnad. Det er mulig å kjøpe fleire for dei som ynskjer det. 
Alle prisane på denne sida er inkl. mva.

Eksempel på minimum og maksimum prisar

Minimum

Kiste, enkel
6 200 kr.
-
Stell og nedlegging i kiste

2 200 kr. 

-

Båretransport

(Avhengig av avstand osv.)

900 kr. 

-

Gravmarkør med navneplate

725 kr. 

-

Assistanse under seremoni

1 850 kr.

-

Enkel bårebukett

300 kr.

-
100  enkle sanghefter uten bilde, printa av byrået (ikkje frå trykkeri)
0 kr.
-
Dødsannonse i lokalavisa
800 kr.
-

Tilkøyring av utstyr, tillaging, pynt/rydd, leige av utstyr

1 950 kr. 
-

Minnebok

0 kr.

-
Byråets avgiftspliktige honorar
1 200 kr.
-
Byråets avgiftsfrie honorar
1 800 kr.

Totalt:  17 925 kr. 
Evt. solist kjem i tillegg.

Maksimum 

Kiste 

17 290 kr.

-

Stell og nedlegging i kiste

2 200 kr.

-

Båretransport

2 473 kr.

-

Gravmarkør med navneplate

725 kr.

-

Assistanse under seremoni

1 850 kr.

-
Blomar
5 000 kr.
-

100 sanghefter frå trykkeri

2 475 kr.

-

Dødsannonse i lokalavisa

5 000 kr.

-
Tilkøyring av utstyr, tillaging, pynt/rydd, leige av utstyr
1950 kr.
-
Minnebok
0 kr.
-
Byråets avgiftspliktige honorar
3 500 kr.
-
Byråets avgiftsfrie honorar
3 800 kr.

-
Totalt: 46 263 kr. 

Evt. solist kjem i tillegg.
GRAVFERDSSTØNAD FRÅ NAV:
Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan innvilgast opptil 24 734 kr. til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferda. 
Dersom avdøde var over 18 år kan stønaden verte avkorta mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for månaden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og liknande som blir utbetalt som følge av dødsfallet. 
Dersom avdøde var under 18 år vert det gitt ein uavkorta gravferdsstønad på opptil 24 734 kr. til dekning av utgifter til gravferda. 
Fristen for å søke er 6 mnd. fra dato for dødsfallet. 
Du finn meir informasjon om gravferdsstønad på www.nav.no .