OM OSS

Vi starta opp gravferdsbyrå 1. januar 2019. 
No har det allereie gått eit år og vi er takksame for alle som har vist oss tillit og brukt oss når dei har hatt behov for eit gravferdsbyrå.


Vi er for tida to som jobbar i byrået, Viktoria og Knut Egil.
Viktoria har arbeida i blomsterbutikk sidan 2009 og har dei siste fire-fem åra også jobba i gravferdsbyrå.
Ho har fått god opplæring og held no på med eit nettstudie innan sorg og sorgreaksjon.  

Viktoria skal fortsette å kombinere jobb på blomsterbutikken med å jobbe i gravferdsbyrået. 
Knut Egil har er tilgjengelig og hjelper til ved behov.
Han har fått grundig opplæring dei siste åra og har delteke på alt rundt stell/henting osv. ved fleire anledningar. 

Vårt mål er å bistå pårørande med praktiske gjeremål i forbindelse med dødsfall uansett livssyn, ivareta pårørande sine ynskjer og vere med på å skape ei fin og verdig ramme rundt gravferda.

Vi er tilgjengelig på telefon heile døgnet og du er også velkomen til å ta kontakt dersom du lurer på noke.