Velkommen til våre minnesider. 

Trykk på knappen over, for å kome til våre minnesider.
Her er det mulig å sjå dødsannonser, informasjon om gravferda osv. Du kan også dele bilder, skrive ei helsing eller tenne eit lys.

 Om du trykker på linken over vil du kome til våre minnesider med annonsene som har vorte innsendt via vårt byrå. 
Noken vil gjerne ordne med dødsannonse sjølve, då kan du sjå den på www.vareminnesider.no . Her kan du søke opp dødsannonser som har vore på trykk i alle avisene i heile landet.