OM OSS

1. januar 2019 starta vi opp gravferdsbyrået Blomster & Gaver, Viktoria Hareide Gravferdsbyrå. 

Dette er ei ny avdeling til Blomster og Gaver Inga Goksøyr Gravferdsbyrå. Ho har base i Myrvåg.
Det vil vi også fortsette å ha, i tillegg til kontor både i Sande og Ulstein. 

Vi er Viktoria og Knut Egil. 
Viktoria har jobba på butikken til Inga sidan 2012 og har dei siste tre åra også jobba i byrået.
Viktoria skal fortsette å kombinere jobb på butikken med å jobbe i gravferdsbyrået. 
Knut Egil har det siste året fått opplæring og delteke på alt rundt stell/henting osv. ved fleire anledningar. 
Han hjelper til ved behov.